Cyfrowa transformacja
August 11, 2022

Dlaczego HR-owiec nie śpi po nocach, czyli największe wyzwania w działach HR?

Trwa druga połowa 2022 roku. Dość dziwnej rzeczywistości jeśli chodzi o rynek pracy. Ciągłe wyzwania pojawiające się w działaniu działów HR spędzają specjalistom sen z powiek. Praca zdalna, hybrydowa, a może powrót do biura? Wewnętrzny intranet czy służbowy newsletter? Te i wiele innych wyzwań wyłania się na horyzoncie i zmusza do podejmowania konkretnych działań przez pracodawców. 

Praca zdalna czy powrót do biura?

Dwa lata pandemii zweryfikowały naszą codzienność i sprawiły, że praca zdalna dla niektórych organizacji stała się koniecznością. Od tego czasu część miejsc pracy na stałe zaadaptowała pracę w modelu home office. Dla niektórych powrót do biura jest jak balsam na ich zszargane nerwy, jednak jak można zauważyć model hybrydowy również zyskał wielu zwolenników. 

Zanim jednak wybierzemy najbardziej odpowiadającą nam formę pracy, warto rozważyć wszystkie za i przeciw. Niekwestionowaną zaletą jest wzrost produktywności pracowników oraz możliwość pracy z zacisza własnej kanapy. Jednocześnie jest to obniżenie kosztów utrzymania wielkopowierzchniowych biur dla pracodawców. Z pracą zdalną wiążą się również koszty psychologiczne i społeczne. Zdaniem psychologów długotrwała praca zdalna może wpływać negatywnie na sferę psychiczną pracowników. Część pracodawców decyduje się na utrzymanie swoich biur i możliwość dania wyboru pracy w modelu hybrydowym, który pozwala na ustanowienie swoistego kompromisu pomiędzy obiema opcjami. 

Digitalizacja procesów HRowych

Konieczność pracy z domu przyspieszyła proces cyfrowej transformacji i przeniosła procesy do świata wirtualnego. W obszarze Human Resources są to takie działania jak: składanie wniosków: o urlop, zaświadczenie o wynagrodzeniu czy też składanie dowolnego wniosku do weryfikacji. Do tej pory koniecznością było pojawienie się w dziale kadr lub płac, by załatwić swoją sprawę. Część firm zdążyła wdrożyć pewne rozwiązania w oparciu o komunikację mailową, ale pozostała jednak kwestia pracowników pierwszej linii, którzy nie mają dostępu do służbowej skrzynki. Tutaj idealnym rozwiązaniem są platformy, takie jak @Workplace from Meta, które pozwalają połączyć wszystkich pracowników w organizacji oraz zapewnić ciągłość komunikacji. Dzięki takim rozwiązaniom mamy pełną kontrolę nad procesami kadrowymi czy onboardingiem, a dodatkowo każdy z pracowników jest w stanie uzyskać najważniejsze dla niego informacje od ręki.

Narzędzia do komunikacji

Transparentna i efektywna komunikacja to podstawa w każdej organizacji. Jak zadbać o pozostanie w stałym kontakcie podczas pracy w zespole rozproszonym? Z pomocą nadciągają komunikatory czy narzędzia do wideokonferencji. Mnogość aplikacji może być przytłaczająca, jednak dzięki integracjom Workplace z popularnymi narzędziami istnieje możliwość korzystania z nich w jednym miejscu. O ile w trybie tymczasowej pracy zdalnej istnieje możliwość ograniczenia ilości używanych aplikacji, o tyle w przypadku wprowadzenia jej na stałe warto pomyśleć o podniesieniu kompetencji pracowników w zakresie obsługi tych narzędzi (szkoleniach) oraz wyrobieniu w sobie nawyków charakterystycznych dla pracy zdalnej.

Automatyzacja procesów HR

Wykorzystywanie wsparcia botów czy sztucznej inteligencji w niektórych działaniach staje się codziennością. Ten przykład widoczny jest zwłaszcza w dużych organizacjach. Automatyzacja staje się odpowiedzią na żmudne analizy i wychwytywanie niepożądanych trendów oraz odpowiednią prewencję. Automatyzacje nie tylko mogą wspierać działy HR w naliczaniu wymiaru urlopowego, wysokości premii, ale również pozwalają na stworzenie kompendium (w Workplace jest to Biblioteka Wiedzy), gdzie pracownik może znaleźć wszystkie niezbędne informacje. 

Kadra managerska

Przejście w zadaniowy tryb pracy stał się również wyzwaniem dla kadry zarządzającej. Sposób zarządzania zespołem stacjonarnym i rozproszonym różnią się od siebie znacząco. Pojawia się kwestia optymalizacji weryfikacji postępów oraz sama realizacja zadań. Odpowiednie przydzielanie zadań jest nie tylko uproszczeniem dla pracowników, ale również ułatwi ocenę ich realizacji przez liderów. Jednak rozliczanie z przydzielonych zadań nie zwalnia menedżera z dbania o emocjonalny dobrostan pracowników. Musimy być wyczuleni na wszelkie sygnały związane np. z trudnością realizacji zadań w domu, zmęczeniem pracą zdalną, poczuciem osamotnienia lub izolacji. 

Praca zdalna oraz wyzwania jakie pojawiają się na drodze działów HR to ciągłe zmiany. By pomóc pracownikom w radzeniu sobie ze zmianami, dział HR musi pomóc im w budowaniu zaufania między sobą na wszystkich poziomach. Ponadto zdolność wykorzystania najnowszych technologii do napędzania nowych sposobów prowadzenia działalności jest głównym czynnikiem cyfrowej transformacji organizacji. Nowe oprogramowanie i technologie cyfrowe są stale rozwijane, a firmy muszą szkolić pracowników w zakresie korzystania z nich, aby utrzymać się na rynku i zachować przewagę nad konkurencją.

latest news

Related Post