Workplace to platforma społecznościowa dla organizacji usprawniająca komunikację wewnętrzną i umożliwiająca wygodną współpracę. Chociaż jest to całkowicie odrębna platforma, Workplace zawiera wszystkie znane elementy interfejsu Facebooka. W Workplace grupy to przestrzenie współpracy, w których realizowane są projekty. Każdy pracownik ma swój profil i widzi News Feed z najświeższymi informacjami z życia firmy. Ta usługa obejmuje również wygodny czat dla pracowników, aby prowadzić rozmowy indywidualne i grupowe.

Konta Workplace są oddzielone od osobistych kont na Facebooku. Workplace jest zbudowany na infrastrukturze Facebooka, ale jest to odrębna platforma. To samo dotyczy danych dodawanych w Workplace.

Nie, ani pracodawca, ani osoba zarządzająca instancją nie ma dostępu do osobistych kont na Facebooku. Wersje profesjonalne i osobiste platformy działają w stu procentach oddzielnie.

Przestrzegamy tych samych standardów danych i prywatności, co inni wiodący dostawcy SaaS i oprogramowania dla przedsiębiorstw. Workplace Advanced posiada certyfikaty ISO 27001 i ISO 27018, a nasze praktyki bezpieczeństwa są regularnie audytowane przez niezależnych audytorów zewnętrznych na podstawie branżowego raportu SOC3. Dla zaawansowanych klientów szczegółowy raport SOC2 jest dostępny na życzenie klienta.

Miejsce pracy jest zgodne z RODO. W umowie mamy Aneks dotyczący przetwarzania danych, który zapewnia wszystkim naszym klientom ochronę przetwarzania danych wynikającą z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Zobowiązania, które podejmujemy w ramach Aneksu dotyczącego przetwarzania danych, dotyczą wszystkich klientów i nie rozróżniamy użytkowników z UE i użytkowników z innych terytoriów.

Pracownicy pierwszej linii (frontline) to osoby, których podstawową rolą jest bezpośrednia praca z klientami lub ogółem społeczeństwa poprzez świadczenie usług, wsparcie lub sprzedaż produktów. Obejmuje również pracowników bezpośrednio zaangażowanych w produkcję i dystrybucję produktów.

Oczywiście, możesz skorzystać z integracji skrzynek m.in. Active Directory, Okta, Cisco Webex, Trello itp. (pełna informacj na tej stronie https://www.workplace.com/integrations) lub przygotować własną integrację.

Jeśli korzystasz z logowania jednokrotnego (SSO), możesz uniemożliwić dostęp do określonego konta po odejściu pracownika, ale nie powoduje to dezaktywacji konta, a właściciel konta może nadal otrzymywać powiadomienia e-mail z miejsca pracy. Inni pracownicy nadal będą mogli znaleźć to konto i wysłać mu wiadomość, bez wskazania, że dana osoba odeszła, co jest słabym/kiepskim doświadczeniem użytkownika.

Nie, Workplace jako usługa profesjonalna jest wolna od reklam.

Firmy korzystające z platformy Workplace często obserwują eliminację lub zmniejszenie zapotrzebowania na inne narzędzia do współpracy, takie jak intranet, systemy telefoniczne, dedykowane oprogramowanie do wideokonferencji czy e-maile. Badania przeprowadzone przez Forrester Consulting wykazały, że Workplace może obniżyć koszty komunikacji wewnętrznej nawet o 25%. Oprócz uproszczenia komunikacji, Workplace inspiruje pracowników wszystkich szczebli do korzystania z nowych technologii i wprowadzenia nowoczesnej kultury organizacyjnej.