Komunikacja w schemacie myśli - emocje - działanie

Nie od dziś wiadomo, że wartościowa komunikacja powinna być dwukierunkowa i symetryczna. Zamiast jednostronnego, perswazyjnego monologu, ma za zadanie opierać się na prawdziwej wymianie myśli i dialogu między równymi sobie. O jej jakości nie decyduje mnogość stosowanych środków i narzędzi ani wykorzystanie najnowszych technologii.

Aby komunikacja mogła spełniać swoją rolę, trzeba przede wszystkim zdawać sobie sprawę z jej celu. Dążenie do zwiększenia zaangażowania pracowników może przybrać zupełnie nowy wymiar, jeśli jego pierwotnym założeniem jest wzrost wydajności pracy. Inne znaczenie będzie miał natomiast dla organizacji, których celem jest rozwój samoświadomości pracowników, aby mogli tworzyć autonomię organizacyjną (turkusową).

Analizując schemat myśl-emocja-działanie łatwo zauważyć, że aby osiągnąć pożądany efekt, należy najpierw zadbać o przekonania (aby odpowiednio ukierunkować myśli) i emocje (aby wykształcić pozytywne nastawienie). W kontekście komunikacji oznacza to, że chodzi nie tyle o informowanie, instruowanie i dawanie wskazówek, ile o przekonywanie o słuszności pewnych decyzji, umieszczanie ich w szerszym kontekście i wyjaśnianie tego, co niezrozumiałe (myśli) oraz tworzenie dobrej atmosfery pełnej otwartości i zaufania (emocje).

Właściwie zarządzana komunikacja buduje atmosferę zaufania i wzajemnej życzliwości, która - jak wynika z wielu badań - jest jednym z kluczowych czynników zwiększających motywację pracowników.

latest news

Related Post