Strategia komunikacji wewnętrznej - dlaczego warto ją mieć?

Efektywna strategia i skuteczny sposób komunikacji z otoczeniem angażuje i motywuje pracowników, przyczyniając się do realizacji strategicznych celów firmy. Dobrze zaplanowana i spójna komunikacja wewnętrzna zbliża ludzi, daje im poczucie przynależności i dumy z miejsca, w którym pracują. Dzięki niej przestrzeń biznesowa nabiera ludzkiego wymiaru.

Dyrektorzy HR, którzy odnotowali wzrost zaangażowania pracowników w czasach pandemii, wiążą to z nasileniem dwukierunkowej, przejrzystej komunikacji między kierownictwem a pracownikami (według badań Instytutu Gallupa).

Prawidłowe stworzenie strategii komunikacji wewnętrznej można podsumować w trzech prostych krokach.

1. Identyfikacja - gdzie jesteśmy w organizacji?

Jest to jeden z najtrudniejszych, a zarazem najbardziej niezbędnych etapów tworzenia strategii komunikacji wewnętrznej. Zorientowanie się, gdzie znajduje się organizacja, co aktualnie robi i w jakim zakresie, jakie są jej zasoby ludzkie i budżetowe - pozwala zaoszczędzić czas i środki w przyszłości.

2. Badanie potrzeb

Należy zadać sobie pytanie, ilu jest pracowników, w jakich lokalizacjach, jaki rodzaj pracy wykonują, jaki rodzaj komunikacji preferują i wreszcie, jakie są ich potrzeby. Wykorzystaj różne źródła, w tym ankiety i wywiady pogłębione z pracownikami.

3. Cele - co chcemy osiągnąć?

Zarządzanie w czasach kryzysu wymaga przywództwa, które zapewni stabilność, poczucie bezpieczeństwa i jasny kierunek działania. Trudno spodziewać się zaangażowania ze strony pracowników, jeśli czują się wykluczeni lub niedoinformowani. Nie można też oczekiwać od nich, że będą wydajni, jeśli czują, że ich głos nie jest słyszany. Poświęcając czas i zasoby na stworzenie strategii komunikacji wewnętrznej, możemy mieć pewność, że dołożymy wszelkich starań, aby każda grupa została wysłuchana.

Idealnym rozwiązaniem staje się Workplace from Meta, narzędzie zawierające szereg rozwiązań wspierających zarówno planowanie i analizę potrzeb pracowników, jak i łączenie ich z celami biznesowymi organizacji.


latest news

Related Post