Najlepsze praktyki
August 4, 2022

Jak wybierać Championów na Workplace?

Championi to swoiści ambasadorzy Workplace. Są to osoby, które poprzez swój autorytet zwiększają świadomość na temat komunikacji wewnętrznej w organizacji, wzmacniają relacje wewnątrz firmy a także mają rozległą wiedzę na temat narzędzia oraz samego biznesu.

Championi pełnią kluczową rolę podczas wdrażania narzędzia w organizacji. Są to pierwsi użytkownicy, którzy pomagają kształtować społeczność Workplace i jej zachowania. Dzięki nim doświadczenie użytkowników (pracowników) będzie bogatsze i dużo przyjemniejsze.

Pierwszym krokiem jest wsparcie w budowaniu społeczności poprzez tworzenie grup i dodawanie treści, zanim reszta organizacji dołączy na platformę. Championi mają za zadanie przeniesienie na nią kluczowych informacji odnośnie projektów, zespołów czy biznesu, jednocześnie skupiając się na strategii aktywizacji nowych użytkowników. Dzięki nim w prosty sposób można utworzyć plan komunikacji, opracować odpowiednie komunikaty oraz dostosować je do odpowiednich przypadków użycia. 

Jak wybrać Championa w organizacji?   

Jakie cechy powinien mieć Champion?

  1. Pozytywne nastawienie, chęci do działania, nieszablonowe myślenie i reprezentowanie wartości ważnych dla organizacji/firmy.
  2. Chęć wsparcia w tworzeniu angażujących treści. 
  3. Być liderem w swojej społeczności. 
  4. Przekazywać opinie i zachęcać do jej wyrażania poprzez transparentną komunikację. 

Co najważniejsze, Champion powinien zostać wyłoniony spośród reprezentatywnej grupy, w której reprezentowane są wszystkie działy, lokalizacje, pokolenia i poziomy zarządzania. Workplace szacuje, że wśród grona Championów powinno znaleźć się ok. 10% pracowników. 

Jak wcześniej wspominaliśmy warto mieć na uwadze również wpływ Championa na organizację oraz jego zaangażowanie. Tutaj przydatne będą takie czynniki jak bystrość w sieci, wizjonerstwo czy motywacja, które również pozwolą na bardziej precyzyjne ustalenie predyspozycji przyszłego Championa.

Jak Champion może wspierać Twoje działania?

Podczas fazy wdrożeniowej, jego głównym zadaniem jest wspieranie w rozwoju procesu komunikacji, szkoleniach oraz onboardingu pracowników na platformę. Warto pomyśleć o wcześniejszym dostępie dla Championa, który może tworzyć grupy i publikować treści, aby zapewnić przyjazne doświadczenie dla wszystkich Twoich współpracowników. 

W fazie uruchomienia (startu) Championi są kluczem do zachęcenia wszystkich pracowników do aktywacji swoich profili. Jako pierwsi eksperci, mogą dzielić się wiedzą i zwiększać świadomość na temat funkcji Workplace.

Po uruchomieniu narzędzia Championi odgrywają aktywną rolę w kampaniach zaangażowania w miejscu pracy. Dzięki nim możesz dotrzeć i zainspirować wszystkich swoich współpracowników, zwłaszcza tych, którzy pozostają w tyle pod względem zaangażowania. Wspólnie możecie kontynuować zaangażowanie w inicjatywy i kampanie na Waszym Workplace, a także możesz wykorzystać swoich Championów jako oczy i uszy, poszukując przykładów zastosowania i ulepszenia komunikacji w organizacji.

latest news

Related Post